Kaso qeyb qaata diyaarinta train ka o aada federal way. Maalinta taariq ded o ah july 31 , 2014 Time 3pm – 6pm. | SomTV-Seattle

Kaso qeyb qaata diyaarinta train ka o aada federal way. Maalinta taariq ded o ah july 31 , 2014 Time 3pm – 6pm.

SoundTransit_FederalWay-ad_1043x413a_071714

Kaso qeyb qaata diyaarinta train ka o aada federal way. Maalinta taariq ded o ah july 31 , 2014
Time 3pm – 6pm.

Number Of Reads 752