Mutamarkii 1aad ee Isutaga Golaha Imaamyada Somaaliyeed Waqoyiga Ameerika December 25-29, 2013 Seattle, WA

Posted on 13th December 2013 in Programs

Jaaliyadda Muslimka Ah ee ku nol Gaglbeedka ( Dhibaatooyinka Haysta & Xalka)
Location : Abubakr Islamic Center
Date: December 25-29, 2013

MajlisFlyer

Number Of Reads 13400

comments: Comments Off on Mutamarkii 1aad ee Isutaga Golaha Imaamyada Somaaliyeed Waqoyiga Ameerika December 25-29, 2013 Seattle, WA