Madaxweynaha Soomaaliya oo magaalada Minneapolis.

Posted on 19th January 2013 in News

Number Of Reads 16738

comments: Comments Off on Madaxweynaha Soomaaliya oo magaalada Minneapolis.