Xoolahaaga Zakada ka bixi inta aysan Mas kugu noqon

Posted on 12th December 2012 in News

Xoolahaaga Zakada ka bixi inta aysan Mas kugu noqon Imam Axmed Nuur.

Number Of Reads 696

comments: Comments Off on Xoolahaaga Zakada ka bixi inta aysan Mas kugu noqon